Regler for pistolskyting

NSF lover og regler om pistolskyting finner du her.

Oversikt over øvelse forkortelser

 • 1F  = Finfelt
 • 1G = Grovfelt
 • 1M = Militærfelt
 • 1R = Revolverfelt
 • 1S = Spesialfelt ( SP-pistol SR- revolver)
 • 1M1 = Magnum 1
 • 1M2 = Magnum 2
 • 2A = Fripistol (ord )
 • 2B = Fripistol ( colt 25m)
 • 3A = Luftpistol (ord )
 • 3B = Luftpistol Fallfigur
 • 3C = Luftpistol Standard
 • 4  = Siluett
 • 5  = Standard
 • 6F = Finpistol
 • 6G = Grovpistol
 • 7F = Hurtigpistol Fin
 • 7G = Hurtigpistol Grov
 • 7M = Hurtig Militær
 • 7R = Hurtig Revolver
 • 8F = NAIS fin
 • 8G = NAIS grov

Premieringskoder

 • A = Premietabell
 • B = Spesialpremiering
 • C = ingen premiering