Programmer Luftpistol

Luftpistol er en fin øvelse for ungdom å starte med. Det trengs ikke spesielle skytebaner for å skyte luftpistol, og luftpistoler behøver heller ikke være veldig dyre. Dessuten er det utmerket trening hvis man allerede skyter de andre øvelsene som står beskrevet her.

Luftpistol skytes mot blinker på 10 meters avstand. På samme måte som fripistol kan skytteren velge sitt eget tempo i skytingen. Skytteren skal bare skyte innen en bestemt tid.

Luft 60/40

  • Menn skal skyte 60 konkurranseskudd, og så mange prøveskudd som ønskelig, innen 1 time og 45 minutter.
  • Kvinner og ungdom skal skyte 40 konkurranseskudd, og så mange prøveskudd som ønskelig, innen 1 time og 15 minutter.

Akkurat som fripistol, skal luftpistol kun skyte ett og ett skudd. Våpenet skal være en luft- eller CO2 pistol. Avtrekksvekten må være minst 500 gram. Den totale vekten av våpenet må ikke overskride 1500 gram.

Maksimalt oppnåelig poengsum er 600 poeng for menn og 400 poeng for kvinner. Luftpistol skytes i stående stilling med en hånd.

Sprintluft (kun Nasjonalt program)

Man kan bruke luftpistol som definert i ISSFs reglement. Magasinvåpen kan benyttes, men lades kun med 1 skudd.

Før konkurransen starter får man 3 minutter forberedelsestid.
Der etter skyter man 5 prøveskudd på maks 150 sekunder.
Når konkurransen starter har man 15 minutt på å skyte 30 skudd.

Antall konkurranseskiver er min. 6, dvs. maks 5 skudd pr. papirskive. Skivebytte gjøres av skytteren selv i konkurransetiden.

Skytestillingen er stående enhånds og det er ingen klasseføring, kun åpen klasse.