Program for 25m og 50m bane

Hurtigpistol Fin, Grov, Militær, Revolver, Spesialpistol og Spesialrevolver NSF nasjonalt program

Hurtigpistol er en veldig populær øvelse, ikke minst fordi den lar seg godt kombinere med Felt-skyting. Selv om hurtigpistol skytes på en vanlig skytebane, er de korte skytetidene veldig likt det man møter i felt. Hurtigpistol er delt inn i 3 deler; først skytes 4 serier på 10 sekunder, deretter skytes 4 serier på 8 sekunder, og til sist 4 serier på 6 sekunder. I hurtigpistol skal alle skuddene skytes i kun en blink.

Dette gjør hurtigpistol spennende, fartsfylt og utfordrende.
Øvelsen skytes i flere klasser: fin, grov, mil, rev, sp & sr.
Maksimalt oppnåelig poengsum er 600 poeng. Hurtigpistol fin og grov skytes i stående stilling med en hånd.  Hurtig revolver, militær, Spesialpistol og spesialrevolver, skytes i stående stilling med 2 hender.

Øvelser: Hurtigpistol Fin, Grov, Militær, Revolver, SP & SR
Antall konkurranseskudd: 60
Avstand: 25 meter
Skytetid: 4×10 sekunder, 4×8 sekunder, 4×6 sekunder
Klasser:
Mesterskap: KM, DM, NM

NAIS, fin og grov

NAIS står for Norsk Avdeling av Den Internasjonale Skytterunion. NAIS-medaljen – Norsk Avdeling av den Internasjonale Skytterunions armégevær­medalje – ble innstiftet i 1939. I 1994 ble NAIS-programmet utvidet til å gjelde også Lerdue, Pistol og Viltmål. Det er også etablert en egen Kvartmatch-medalje.

Skyting om NAIS-medaljen og Kvartmatch-medaljen kan arrangeres av avdelinger i Forsvaret, Det frivillige Skyttervesen og alle klubber/lag tilsluttet Norges Skytterforbund. Som det fremgår av reglementet baseres registreringen av resultater seg på et tillitsforhold mellom arrangør og Norges Skytterforbund. Arrangør registrerer og arkiverer resultatene. De rapporteres ikke til Norges Skytterforbund.

Fullstendige regler finnes på NSF sine sider.

Øvelse: Finpistol/Grovpistol
Antall konkurranseskudd:  30
Avstand: 25 meter
Skytetid: 2×150 sekunder, 2xduell, 1×20 sekunder og 1×10 sekunder
Klasser: Åpen
Mesterskap:

Finpistol og Grovpistol ISSF internasjonalt program («VM»)

Grovpistol er en øvelse Norge tradisjonelt gjør det bra i. Den skytes på samme måte som Finpistol, men man bruker våpen i grovere kaliber. For kvinner er Finpistol en Olympisk øvelse, men da under navnet Sportspistol.

Finpistol og Grovpistol er en to-delt øvelse. Først skytes det 6 serier på 6 minutter hver. Dette er den såkalte presisjonsdelen. I denne delen skytes det mot den såkalte presisjonsblinken. Den har en poengskala fra 1 til 10 som vises som ringer på blinken. De tre innerste ringene, fra 7 – 10 poeng er farget sorte. 6 minutter på hver serie, altså 5 skudd, er ganske god tid.

Den andre halvdelen av konkurransen består av 6 serier med såkalt ”Duell”.

På denne delen brukes den samme blinken som i Silhuettpistol og Hurtigpistol. I størrelse er den like stor som presisjonsblinken, men har en poengskala som går fra 5 – 10 poeng. Alle ringene er farget sorte.

Duell fungerer slik at blinken er synlig i 3 sekunder (grønt lys på elektronikk), deretter forsvinner den i 7 sekunder(rødt lys på elektronikk) for så å være synlig igjen i 3 sekunder, osv. For hver serie er blinken synlig 5 ganger. Skytteren skal da skyte ett skudd for hver gang blinken er synlig. Litt av en utfordring når du bare har 3 sekunder på deg! Maksimalt oppnåelig poengsum er 600 poeng. Finpistol og Grovpistol skytes i stående stilling med beste hånd.

I alle internasjonale mesterskap skiller vi mellom Finpistol og Grovpistol. Mens kvinnene skyter Finpistol, skyter mennene Grovpistol. I kretsmesterskap og norgesmesterskap kan menn og kvinner skyte begge øvelsene, men menn kan bare sette rekorder i Grovpistol og kvinner i Finpistol.

I Finpistol skal våpenet skal være i kaliber 5,6mm (.22). Avtrekksvekten må være minst 1000 gram. Vekten av våpenet med tomt magasin skal være Max 1400 gram.. I grov skal våpenet skal være av minimum kaliber 7,62mm (.32) og maksimum kaliber 9,65mm (.38). Avtrekksvekt må være minst 1360 gram, og vekten av våpenet med tomt magasin skal ikke overstige 1400 gram.

Øvelse: Finpistol/Grovpistol
Antall konkurranseskudd:  60
Avstand: 25 meter
Skytetid: 6×5 minutter, 6 serier duell
Klasser:
Mesterskap: KM, DM, NM, Nordisk, EM,  VM, OL (for Kvinner)

Standardpistol ISSF internasjonalt program

De fleste nybegynnere synes Standardpistol er ganske vanskelig. Når det føles som om du har dårlig tid, og blinken virker veldig liten er det lett å bli stresset.

Hele konkurransen skytes mot den såkalte presisjonsskiven, som også brukes i Finpistol og Grovpistol. Som nevnt tidligere har denne en poengskala fra 1 til 10, dermed blir det vanskeligere å treffe ”midt i blinken”, eller 10’eren.

De 4 første seriene skal du skyte på 150 sekunder. Deretter følger 4 serier på 20 sekunder. Da har man ikke tid til å slappe av og må skyte alle skuddene fortløpende uten pauser. De siste 4 seriene skytes på 10 sekunder. Våpenet skal være i kaliber 5,6mm (.22). Avtrekksvekten må være minst 1000 gram. Vekten av våpenet med tomt magasin skal være Max 1400 gram.

Maksimalt oppnåelig poengsum er 600 poeng. Standardpistol skytes i stående stilling med beste hånd.

Øvelse: Standardpistol
Antall konkurranseskudd: 60
Avstand: 25 meter
Skytetid: 4×150 sekunder, 4×20 sekunder, 4×10 sekunder
Klasser:
Mesterskap: KM, DM, NM, Nordisk, EM, VM

Fripistol ISSF internasjonalt program

Avstanden fra skytter til blink er 50 meter, og selve blinken er på 1 meter. 10’eren er 5 cm i diameter. Som i de fleste andre pistoløvelsene skyter man 60 skudd til sammen. I fripistol har skytteren 2 timer på seg til å skyte 60 skudd, og så mange prøveskudd han vil.

Fripistolen skal være i kaliber .22 (5,56 mm), men forøvrig vil den som navnet antyder være forbundet med få restriksjoner. Utformingen av våpenet er fritt, men skjeftet eller deler av pistolen må ikke gi støtte utenom selve hånden. Avtrekksvekten er valgfri.

Maksimalt oppnåelig poengsum er 600 poeng. Fripistol skytes i stående stilling med en hånd. Pistolene skal kun lades med ett og ett skudd.

Fripistol krever stor konsentrasjon, selvdisiplin og utholdenhet. Og du vil fort merke at den store avstanden og de minimale marginene gjør at kravet til presisjon i pistolene som brukes i fripistol er store.

De fleste som skyter fripistol aktivt kjøper pistoler som er spesielt beregnet for denne øvelsen.

Det er ingen særskilte klasser for Kvinner eller Junior i Fripistol. Alle skyter i den Åpne klassen. Men det er laget en spesiell klasse for skyttere som er fysisk funksjonshemmet, kalt SH1 (shooting handicap 1).

Øvelse: Standardpistol
Antall konkurranseskudd: 60
Avstand: 50 meter
Skytetid: 2 timer
Klasser: Åpen og SH1
Mesterskap: KM, DM, NM, Nordisk, EM, VM, OL