Dugnader

Mandag 29. mars oppmøte kl. 0900:
Rydding av metall og treverk.  Opplasting på hengere. Ta med brekkjern, hammer og ha på vernesko. Ta med kaffe og mat. Den som har henger tar med det.  Toralf leder

Tirsdag 30. mars oppmøte kl. 0900:
Fortsette rydding.  Plukke fram en haug med bildekk.  Rydding av skog fra skivevollene. Toralf leder

Lørdag 10 april kl. 0900:
Opplasting av kreosotimpregnert plank, starte riving av standplassbygg.  Jann stiller med traktor.  Vi leier inn gravemaskin med grabb og klo. Vi leier inn kontainere. Stig leder arbeidet.  Ta med hammer. Brekkjern, drill m/bits, personlig verneutstyr.  Vi har kjøpt inn noen hjelmer, briller og hansker, men vernesko må du skaffe deg om du ikke har.  Hørselvern regner vi med at alle skytterne har.  Vi har kjøpt inn ørepropper.  Ta med mat og drikke.  Koronaavstand.

Lørdag 17. april
som lørdag 10 april.

Lørdag 24 april. 
Tomta ferdigstilles for entreprenøren som starter grunnarbeidet.

Skal vi få bygd skytebanen er vi avhengig at vi alle hjelper til og tar et tak. 

Toralf Pedersen
Prosjektleder

Skrevet i Dugnader, Skatval Skytebaneanlegg | Kommentarer er skrudd av for Dugnader

Link til årsmøtet – Zoom

For å delta på møtet, trykk på linken for å laste ned programmet.
Det kan gjøres på forhånd.

Link til møtet:
*Fjernet siden møtet er over*

Se link til Youtube for hvordan dette installeres og brukes: https://youtu.be/BJXf6B6GamA?t=83

Det er mulig å delta på møtet med telefon: ring 73494877, tast møte ID, *Fjernet*

Under møtet kan du få anledning til å få ordet med å trykke *9

Skrevet i Årsmøte | Kommentarer er skrudd av for Link til årsmøtet – Zoom

Årsmøtepapirer

Møtet avholdes som nettmøte pga Corona-epidemien.
Møtet vil bli tatt opp for avspilling senere.
Se vedlagte dokument.

Link til nettmøtet sendes ut til medlemmene pr epost og sms dagen før årsmøtet.

Mvh
Styret i Stjørdal Pistolklubb

Vedlegg:
Årsmøte Stjørdal Pistolklubb 2021

Skrevet i Årsmøte | Kommentarer er skrudd av for Årsmøtepapirer

Tegninger av den nye hallen

Her er tegninger av den nye hallen:
Plan 1. Etasje
Perspektiv
Perspektiv 2

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Tegninger av den nye hallen

Årsmøte 2020 – Stjørdal Pistolklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Stjørdal Pistolklubb.

Årsmøtet avholdes 25.03.2021 kl 19.00. Usikkerhet om vi skal avholde møtet som et fysisk- eller nettmøte. Det vil komme informasjon om dette senere.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 11.03.2021 til Størdal Pistolklubb, PB115,7501 Stjørdal og/eller post@stjordalpk.no. Det ønskes at vedlagte mal, som også finnes på hjemmesiden brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.stjordalpk.no. Gi beskjed hvis alternativ løsning for levering av dokumentene ønskes.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Stjørdal Pistolklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Stjørdal Pistolklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Stjørdal Pistolklubb’s lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Finn Jarle Sørli kontaktes på tlf 93036216, epost: fjsorli@gmail.com

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret i Stjørdal Pistolklubb

Vedlegg: forslagsskjema-til-arsmote-i-Stjørdal Pistolklubb-2020

Skrevet i Årsmøte | Kommentarer er skrudd av for Årsmøte 2020 – Stjørdal Pistolklubb

Informasjon for å koble til Ekstraordinært årsmøte

Trykk på linken for å laste ned programmet, det kan gjøres på forhånd.
Møtet starter kl 19.00 så fint om alle laster ned og er klar til kl 19.00.

Trykk her for å gå til møtet
Møteid: 839 0208 0583, Passord: 12345

Se link til youtube for hvordan dette installeres og brukes:
https://youtu.be/BJXf6B6GamA?t=83

Det er mulig å delta på møtet med telefon: ring 73494877, tast møte ID, 83902080583#
Under møtet kan du få anledning til å få ordet med å trykke *9

Skrevet i Årsmøte | Kommentarer er skrudd av for Informasjon for å koble til Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte – Stjørdal Pistolklubb

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Stjørdal Pistolklubb den
25.02.2021 kl 19.00

Dette gjelder sak: Innendørs skytebane på Skatval skytebaneanlegg.
Årsmøtet avholdes som nettmøte.
Link til møtet legges ut på hjemmesiden en time før møtet.
Møtet vil bli tatt opp for senere avspilling.
Send SMS på 93036216 for alternativ leveranse av dokumenter.

Mvh
Styret i Stjørdal PK

Vedlegg:
Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Stjørdal Pistolklubb
Vedlegg 1 – Orientering og innstilling til vedtak ekstraordinært årsmøte


Tegninger av banen (som ble lagt ut i desember):
A10 Situasjon_utomhus
A20-01 Plan 1. Etasje
A40-01 Fasader
A40-02 Perspektiv
A40-03 Perspektiv 2

Link til video –  inspirasjon for innendørsbane

Skrevet i Årsmøte | Kommentarer er skrudd av for Ekstraordinært årsmøte – Stjørdal Pistolklubb

Info om ny skytebane på Skatval

I 2021 skal vi bygge en ny flott skytebane på Skatval!

Etter mye arbeid i høst og vinter, så begynner det å nærme seg en realisering av prosjektet.

  • Tilskuddet fra Stjørdal kommune til Stjørdal Pistolklubb blir i disse dager overført til klubbens konto. En forutsetning for tilskuddet var vederlagsfri bruk av banen for skolene i Stjørdal. Det er tatt initiativ til en avtale, der skolens bruk av banen er knyttet opp til «Skyting for mestring». Kommunen vedtok også å gi selvskyldnerkausjon, som er  viktig for oss i forhold til å få så gode lånebetingelser som mulig.
  • Søknad om spillemidler er sendt kommunen.
  • Alle langsiktige veiretter er tinglyste, samt nødvendige kortsiktige veiretter i forbindelse med byggingen, er inngått med grunneierne.
  • Vi har et samarbeid med MT-Byggteknikk som har utarbeidet tegningene sammen med prosjektgruppen, og som utarbeider den endelige kostnadskalkylen.
  • Prosjektet har ønsket å beholde det gamle klubbhuset, spesielt for byggeperioden. Men det kan se ut som at det ikke blir mulig da det nye bygget kommer for nært klubbhuset.

I et sånt stort prosjekt blir det en stor dugnadsandel, og det som kommer som dugnad blir sannsynligvis dette:

  • Lydisolering av skytebanene, tak og vegger.
  • Legge datanett
  • Bygge kulefangere
  • Hele den sosiale delen på ca 340 m

A10 Situasjon_utomhus
A20-01 Plan 1. Etasje
A40-01 Fasader
A40-02 Perspektiv
A40-03 Perspektiv 2

En riktig god jul og godt nytt år ønskes alle!

mvh
Finn Jarle

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Info om ny skytebane på Skatval

Skatvalsbanen stengt på lørdag

Hei alle medlemmer i Stjørdal PK.
Det gjennomføres sikkerhetskurs for nye skyttere på Skatval i helga.
Banen er dermed stengt for annen skyting.
Mvh Finn Jarle Sørli

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Skatvalsbanen stengt på lørdag

Medlemsmøte i Stjørdal Pistolklubb den 23.september 2020 kl 20.00

Styret innkaller herved til medlemsmøte i Stjørdal Pistolklubb
23.september 2020 kl 20.00

Det gjelder informasjon om prosjektet «Innendørs skytebane på Skatval skytebaneanlegg».
Møtet avholdes som nettmøte, og vil bli tatt opp for avspilling senere.
(Link til nettmøte: – Avsluttet)
Har du ikke tilgang til internett, er det mulig å delta på nettmøtet med telefon:
(Ring 73494877. Tast møte ID: Avsluttet)

Mvh
Styret i Stjørdal PK

Link til videoen av «Skatval Skytebaneanlegg» som ble vist under medlemsmøte

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Medlemsmøte i Stjørdal Pistolklubb den 23.september 2020 kl 20.00