Informasjon for å koble til nettmøte

Trykk på linken for å laste ned programmet, det kan gjøres på forhånd.
Møtet starter kl 19.00 så fint om alle laster ned og er klar til kl 19.00.

(Trykk her for å gå til møtet)
Møteid: (Slettet)

Se link til youtube for hvordan dette installeres og brukes:
https://youtu.be/BJXf6B6GamA?t=83

Det er mulig å delta på møtet med telefon: ring 73494877, tast møte ID, #
Under møtet kan du få anledning til å få ordet med å trykke *9

Skrevet i Årsmøte | Kommentarer er skrudd av for Informasjon for å koble til nettmøte

Årsmøtepapirer

Møtet avholdes som nettmøte pga Corona-epidemien.
Møtet vil bli tatt opp for avspilling senere.
Se vedlagte dokument.

Link til nettmøtet sendes ut til medlemmene pr epost og sms.

Mvh Styret i Stjørdal PK

Vedlegg:
Årsmøte Stjørdal Pistolklubb 2020

Skrevet i Årsmøte | Kommentarer er skrudd av for Årsmøtepapirer

Årsmøte – Stjørdal Pistolklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Stjørdal Pistolklubb

Årsmøtet avholdes den 12. Mai 2020 kl 19.00, som et nettmøte.

Da det opprinnelig skulle vært avholdt årsmøte 24. Mars 2020, så vil sakene som ble meldt inn til dette årsmøtet bli behandlet.
En sak er allerede behandlet under Ekstraordinært årsmøte avholdt den 31.mars 2020.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter og link til nettmøtet vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet dvs innen 5. Mai 2020 på vår hjemmeside.
Hvis noen ønsker dokumentene utskrevet, ta kontakt via post@stjordalpk.no eller ta kontakt med Finn Jarle på nr 930 36 216.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten.
For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret i Stjørdal Pistolklubb.

Skrevet i Årsmøte | Kommentarer er skrudd av for Årsmøte – Stjørdal Pistolklubb

Resultat av ekstraordinære årsmøte

Oppsummering av avstemning – Ekstraordinært Årsmøte:
«Prosjektplan for bygging av innendørs skytebane på Skatval skytebaneanlegg»

35 stemmer, hvorav 33 er stemmeberettiget.

Det vil da si at Stjørdal Pistolklubb kan starte igang dette prosjektet.
Vi takker for alle som alle som deltok på årsmøtet og benyttet sin stemmerett.
Mvh
Styret Stjørdal Pistolklubb

Skrevet i Årsmøte | Kommentarer er skrudd av for Resultat av ekstraordinære årsmøte

Nabobanen er stengt for all skyting

Jeg vil gjøre oppmerksom på at nabobanen på Skatval, den svartkruttskytterne har brukt, er stengt for all skyting!

Mvh
Finn Jarle Sørli
Leder Stjørdal Pistolklubb

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Nabobanen er stengt for all skyting

Banen åpner i morgen 2. april – kun egentrening!

Til alle medlemmer i Stjørdal PK

Banen åpner i morgen 2. april kl 13.00 og det gjelder kun egentrening.
Ta med egen Antibac da det ikke er mulig med håndvask.

5 gode råd:
1. Vi holder avstand, 2meter,
2. Vi vasker hender,
3. Vi unngår å ta oss i ansiktet,
4. Vi nyser og hoster i papirlommetørkle/albuekrok,
5. Vi gjennomfører økt renhold av kontaktpunkter.

– Trening i små grupper, med maksimalt 5 personer på banen tillates. Trenere/ledere inngår i de 5.

– Den enkelte er selv ansvarlig for å følge myndighetenes pålegg når det gjelder avstand 2 m til andre personer og de generelle hygienerådene.
Berøringspunkter som dørhåndtak bør vaskes med såpe/vann eller desinfiseres før og etter bruk.

– Det er ikke tillatt å låne bort eget våpen/skytterutstyr, da dette kan medføre økt risiko for overføring av smitte. Dette gjelder også klubbvåpen.

Norges Skytterforbund ønsker ikke at vår idrettsaktivitet skal bidra til at koronaviruset spres ytterligere.
NSF følger de nye rådene og påleggene fra Norges idrettsforbund (NIF) og helsemyndighetene og tillater igjen trening på medlemsklubbenes skytebaner fra torsdag 2. april klokken 13:00 så lenge man følger koronavettreglene som er skissert i lenken under.

NIF vil senest 2. april komme med generelle koronavettregler som vil gjelde for alle klubber og lag. I tillegg skal det enkelte særforbund supplere med egne bestemmelser.
https://www.skyting.no/_/informasjon-om-handtering-av-coro_/

Mvh
Finn Jarle Sørli
Leder Stjørdal Pistolklubb

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Banen åpner i morgen 2. april – kun egentrening!

Video av ekstraordniært møte

Det ble gjort opptak av møtet til de som ikke hadde anledning til å delta på møtet.
Link til presentasjonen finner du her: https://youtu.be/lCWek2H3S0Y

Skrevet i Årsmøte | Kommentarer er skrudd av for Video av ekstraordniært møte

Link til avstemming

Viser til presentasjon av innkommende sak til styret:
«Prosjektplan for bygging av innendørs skytebane på Skatval skytebaneanlegg»

Minner om er det noen spørsmål så kan man kontakte Toralf (48169970) eller Finn Jarle (93036216)

(Avstemmingen er over)

PS: Det er kun medlemmer som har betalt kontingent som har stemmerett.
Fristen for utfylling av skjema er innen 5. April 2020.

Skrevet i Årsmøte | Kommentarer er skrudd av for Link til avstemming

Informasjon for å koble til nettmøte

Trykk på linken for å laste ned programmet, det kan gjøres på forhånd.
Møtet starter kl 19.00 så fint om alle laster ned og er klar til kl 19.00

Trykk her for å gå til møtet
Se link til youtube for hvordan dette installeres og brukes:
https://youtu.be/BJXf6B6GamA?t=83

Det er mulig å delta på møtet med telefon: ring 73494877, tast møte ID, #
Under møtet kan du få anledning til å få ordet med å trykke *9

Skrevet i Årsmøte | Kommentarer er skrudd av for Informasjon for å koble til nettmøte

Banen på Skatval er stengt!

Hei alle medlemmer i Stjørdal PK

Jeg vil minne om at banen på Skatval er stengt! Respekter det!

Se utdrag fra Skytterforbundets hjemmeside:
NSF følger Norges Idrettsforbund om at all idrett, treninger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning. Dessuten at forbudet gjelder all idrettsaktivitet inkludert egentrening på baner og åpne feltområder som tilhører NSF-klubber.
https://www.skyting.no/2020/03/25/informasjon-om-handtering-av-corona-viruset-for-utovere-og-ledere-til-internasjonale-konkurranser/

Mvh
Finn Jarle Sørli
Leder Stjørdal Pistolklubb

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Banen på Skatval er stengt!