Styret

Styret i Stjørdal Pistolklubb 2024:
Leder- Lill Tonje B-Korsvik
Nestleder- Rune Thyholt
Sekretær- Jim Rune Krogstad
Kasserer-Eric Øien
Styremedlem- Geir Ove Steinvik
Vara- Bjørn Tore Eriksen
Vara- Øyvind Rokstad

Vi er også på Facebook, Søk opp Stjørdal Pistolklubb