Styret

Styret i Stjørdal Pistolklubb 2021:
Styrets leder:
Finn Jarle Sørli
Nestleder:
Lill Tonje Brekstad Korsvik
Styremedlemmer:
Ruben Alexander Lindgren
Evie Harriet Sandberg
Mette-Kristin Westby
Styremedlemmer:
Øyvind Rokstad
Alexandra W. Stokke