Styret

Styret i Stjørdal Pistolklubb 2022:
Styrets leder:
Lill Tonje Brekstad-Korsvik
Nestleder:
Mette Westby
Styremedlemmer:
Eric Øien
Alexandra Westby Stokke
Stig Bertil Sivertsvik
Styremedlemmer:
Øyvind Rokstad
Sigurd Endresen

Vi er også på Facebook, Søk opp Stjørdal Pistolklubb