Kontakt oss

Vår epostadresse er post@stjordalpk.no

Styret i Stjørdal Pistolklubb 2021:
Styrets leder:
Finn Jarle Sørli
Nestleder:
Lill Tonje Brekstad Korsvik
Styremedlemmer:
Ruben A. Lindgren
Evie Harriet Sandberg
Mette-Kristin Westby
Varamedlemmer:
Alexandra Westby Stokke
Øyvind Rokstad