Kontakt oss

Vår epostadresse er post@stjordalpk.no

Styret i Stjørdal Pistolklubb:
Styrets leder:
Finn Jarle Sørli
Nestleder:
Gunnar Bremset
Styremedlemmer:
Ruben Alexander Lindgren
Evie Harriet Sandberg
Mette-Kristin Westby