Om/kontakt oss

Vår epostadresse er post@stjordalpk.no

Stjørdal pistolklubb ble stiftet 16 november 1956. Klubbens første formann var Alf Sinnes.
Klubben hadde ikke egen bane, så redningen ble samarbeid med N.O.P. ( Norske Offiserers Pistolklubb ) ved Værnes.
Å drive et lag uten eget klubbhus og bane var vanskelig. Dette er nok årsaken til at klubben ble liggende nede i 1969-1974.
I 1974 ble det avholdt nytt møte, og Knut Holand ble valgt til formann.

Den gamle utendørsbanen på Skatval startet med å inngå leieavtale med grunneierne Arnstad og Kvål, samt Aglo Salongskytterlag i 1983.
Byggeperioden varte fra 19886-1988, og bygd på dugnad av klubbens medlemmer.

I 1989 arrangerte Stjørdal Pistolklubb NM.
Klubben har hatt mange dyktige skyttere opp gjennom årene.
Både bilder og diplomer dekorerer veggene i klubblokalet.

Klubben har i dag ca 170 medlemer. Stjørdal pistolklubb har det siste året hatt meget god rekruttering.
Banen på Skatval er i bruk hele året, men Stjørdal pistolklubb jobber nå for å få en innendørsbane på sikt. Det skytes felt på Sætnan Feltbane.