Info

Pistolskyting er den største av alle fagretningene i Norges Skytterforbund. Pistolskyting er en helårsidrett som utøves både inne og ute, sommer og vinter, men aktiviteten er størst i sommerhalvåret.

Norge har flere dyktige pistolskyttere som har vunnet internasjonale mesterskap.
Dersom du vil begynne i en pistolklubb, må du gjennomgå et begynnerkurs før du kan bli medlem. De Fleste klubber arrangerer disse kursene flere ganger i året, og nesten alle klubber disponerer endel utlånsvåpen til bruk på kursene og under opplæringsperioden etterpå.
Det er først når man har vært medlem i seks måneder og kan dokumentere aktivitet at man kan søke politiet om ervervstillatelse.
Se mer informasjon på Politiets hjemmesider

Aktiviteter:
All aktivitet vil du finne å vår kalender
Følg oss også på Facebook med informasjon om organisert trening/konkurranser etc.
Der vil det bli lagt ut informasjon om lånevåpen etc.

Sikkerhetskurs arrangeres ved behov/forespørsel.
Kurset tar for seg selve skytesporten, lover og regler, skyte-teknikker m.m.
Kurset arrangeres som regel i løpet av en helg og avsluttes med en prøve.

Følgende øvelser skytes med pistol:
Grovpistol – 25 m
Standardpistol – 25 m
Silhuettpistol – 25 m
Fripistol – 50 m
Luftpistol – 10 m
Finpistol – 25 m
Feltpistol – Varierende
Hurtigpistol, fin – 25 m
Hurtigpistol, grov – 25 m
Spesialfelt – Varierende