Info

Pistolskyting er den største av alle fagretningene i Norges Skytterforbund. Pistolskyting er en helårsidrett som utøves både inne og ute, sommer og vinter, men aktiviteten er størst i sommerhalvåret.

Norge har flere dyktige pistolskyttere som har vunnet internasjonale mesterskap.
Dersom du vil begynne i en pistolklubb, må du gjennomgå et begynnerkurs før du kan bli medlem. De Fleste klubber arrangerer disse kursene flere ganger i året, og nesten alle klubber disponerer endel utlånsvåpen til bruk på kursene og under opplæringsperioden etterpå.
Det er først når man har vært medlem i seks måneder at man kan søke politiet om ervervstillatelse.

Aktiviteter:
Terminliste finner du her

Følg oss også på facebook med informasjon om organisert trening/konkuranser etc.

Vinterhalvåret har vi mulighet for bruk av innendørs baner i Selbu.

Sikkerhetskurs arrangeres ved behov/forespørsel, 2 ganger pr år.
Kurset koster 500,- og tar for seg selve skytesporten, lover og regler, skyte-teknikker m.m. Kurset arrangeres som regel i løpet av en helg og avsluttes med en prøve.

Følgende øvelser skytes med pistol:
Grovpistol – 25 m
Standardpistol – 25 m
Silhuettpistol – 25 m
Fripistol – 50 m
Luftpistol – 10 m
Finpistol – 25 m
Feltpistol – Varierende
Hurtigpistol, fin – 25 m
Hurtigpistol, grov – 25 m
Spesialfelt – Varierende