Årsmøte 2020 – Stjørdal Pistolklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Stjørdal Pistolklubb.

Årsmøtet avholdes 25.03.2021 kl 19.00. Usikkerhet om vi skal avholde møtet som et fysisk- eller nettmøte. Det vil komme informasjon om dette senere.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 11.03.2021 til Størdal Pistolklubb, PB115,7501 Stjørdal og/eller post@stjordalpk.no. Det ønskes at vedlagte mal, som også finnes på hjemmesiden brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.stjordalpk.no. Gi beskjed hvis alternativ løsning for levering av dokumentene ønskes.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Stjørdal Pistolklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Stjørdal Pistolklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Stjørdal Pistolklubb’s lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Finn Jarle Sørli kontaktes på tlf 93036216, epost: fjsorli@gmail.com

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret i Stjørdal Pistolklubb

Vedlegg: forslagsskjema-til-arsmote-i-Stjørdal Pistolklubb-2020

Dette innlegget ble publisert i Årsmøte. Bokmerk permalenken.