Banen åpner i morgen 2. april – kun egentrening!

Til alle medlemmer i Stjørdal PK

Banen åpner i morgen 2. april kl 13.00 og det gjelder kun egentrening.
Ta med egen Antibac da det ikke er mulig med håndvask.

5 gode råd:
1. Vi holder avstand, 2meter,
2. Vi vasker hender,
3. Vi unngår å ta oss i ansiktet,
4. Vi nyser og hoster i papirlommetørkle/albuekrok,
5. Vi gjennomfører økt renhold av kontaktpunkter.

– Trening i små grupper, med maksimalt 5 personer på banen tillates. Trenere/ledere inngår i de 5.

– Den enkelte er selv ansvarlig for å følge myndighetenes pålegg når det gjelder avstand 2 m til andre personer og de generelle hygienerådene.
Berøringspunkter som dørhåndtak bør vaskes med såpe/vann eller desinfiseres før og etter bruk.

– Det er ikke tillatt å låne bort eget våpen/skytterutstyr, da dette kan medføre økt risiko for overføring av smitte. Dette gjelder også klubbvåpen.

Norges Skytterforbund ønsker ikke at vår idrettsaktivitet skal bidra til at koronaviruset spres ytterligere.
NSF følger de nye rådene og påleggene fra Norges idrettsforbund (NIF) og helsemyndighetene og tillater igjen trening på medlemsklubbenes skytebaner fra torsdag 2. april klokken 13:00 så lenge man følger koronavettreglene som er skissert i lenken under.

NIF vil senest 2. april komme med generelle koronavettregler som vil gjelde for alle klubber og lag. I tillegg skal det enkelte særforbund supplere med egne bestemmelser.
https://www.skyting.no/_/informasjon-om-handtering-av-coro_/

Mvh
Finn Jarle Sørli
Leder Stjørdal Pistolklubb

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Banen åpner i morgen 2. april – kun egentrening!

Video av ekstraordniært møte

Det ble gjort opptak av møtet til de som ikke hadde anledning til å delta på møtet.
Link til presentasjonen finner du her: https://youtu.be/lCWek2H3S0Y

Skrevet i Årsmøte | Kommentarer er skrudd av for Video av ekstraordniært møte

Link til avstemming

Viser til presentasjon av innkommende sak til styret:
«Prosjektplan for bygging av innendørs skytebane på Skatval skytebaneanlegg»

Minner om er det noen spørsmål så kan man kontakte Toralf (48169970) eller Finn Jarle (93036216)

Trykk her for å gå inn for avstemming

PS: Det er kun medlemmer som har betalt kontingent som har stemmerett.
Fristen for utfylling av skjema er innen 5. April 2020.

Skrevet i Årsmøte | Kommentarer er skrudd av for Link til avstemming

Informasjon for å koble til nettmøte

Trykk på linken for å laste ned programmet, det kan gjøres på forhånd.
Møtet starter kl 19.00 så fint om alle laster ned og er klar til kl 19.00

Trykk her for å gå til møtet
Møte ID: 918 382 966
Passord: 123456
Se link til youtube for hvordan dette installeres og brukes:
https://youtu.be/BJXf6B6GamA?t=83

Det er mulig å delta på møtet med telefon: ring 73494877, tast møte ID, 918382966#
Under møtet kan du få anledning til å få ordet med å trykke *9

Skrevet i Årsmøte | Kommentarer er skrudd av for Informasjon for å koble til nettmøte

Banen på Skatval er stengt!

Hei alle medlemmer i Stjørdal PK

Jeg vil minne om at banen på Skatval er stengt! Respekter det!

Se utdrag fra Skytterforbundets hjemmeside:
NSF følger Norges Idrettsforbund om at all idrett, treninger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning. Dessuten at forbudet gjelder all idrettsaktivitet inkludert egentrening på baner og åpne feltområder som tilhører NSF-klubber.
https://www.skyting.no/2020/03/25/informasjon-om-handtering-av-corona-viruset-for-utovere-og-ledere-til-internasjonale-konkurranser/

Mvh
Finn Jarle Sørli
Leder Stjørdal Pistolklubb

Skrevet i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Banen på Skatval er stengt!

Ekstraordinært årsmøte i Stjørdal Pistolklubb

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Stjørdal Pistolklubb
den 31.mars 2020 kl 19.00

Møtet avholdes som nettmøte pga Corona-epidemien.
Møtet vil bli tatt opp for avspilling senere.
Se vedlagte dokument for hele innkallingen til møtet og informasjon om saken.

Link til nettmøtet er blitt sendt ut til medlemmene pr epost.

Mvh Styret i Stjørdal PK

Vedlegg:
Ekstraordinært årsmøte i Stjørdal Pistolklubb
Lov for Stjørdal Pistolklubb 2020
Funksjonsbeskrivelse Innendørsbane Skatval skytebaneanlegg
Link til video –  inspirasjon for innendørsbane
Kart over festet område
Prosjektorganisering

Skrevet i Årsmøte | Kommentarer er skrudd av for Ekstraordinært årsmøte i Stjørdal Pistolklubb

Tiltak for å hindre spredning av Covid-19

Helsedirektoratet har vedtatt omfattende tiltak for å hindre spredning av Covid-19

Det betyr at at klubben avlyser alle sine planlagte arrangementer, treninger, møter og årsmøte.

Se link fra Helsedirektoratet:
https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/helsedirektoratet-har-vedtatt-omfattende-tiltak-for-a-hindre-spredning-av-covid-19#stenging-og-forbud-av-ulike-arrangementer-og-tilbud

Skrevet i Årsmøte, Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Tiltak for å hindre spredning av Covid-19

(UTSATT) – Årsmøte – Stjørdal Pistolklubb

Oppdatering: 
Helsedirektoratet har vedtatt omfattende tiltak for å hindre spredning av Covid-19, dermed blir årsmøtet utsatt på ubestemt tid.
Vi følger situasjonen, ny dato vil komme når situasjonen har endret seg. 

Styret innkaller herved til årsmøte i Stjørdal Pistolklubb

Årsmøtet avholdes den 24.mars 2020 kl 18.00 på Remyra grendahus.
Det vil bli servert pizza med drikke.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må dette være i styret hende senest 10.03.20. Sak kan sendes enten pr post til: Stjørdal Pistolklubb, Postboks 115, 7514 Stjørdal eller epost til post@stjordalpk.no.
Saker som kommer inn etter fristen, blir forkastet.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet dvs innen 17.03.20 på vår hjemmeside, samt det vil også bli lagt ut papireksemplarer på klubbhuset, Skatval.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.
For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret i Stjørdal Pistolklubb

Skrevet i Årsmøte | Kommentarer er skrudd av for (UTSATT) – Årsmøte – Stjørdal Pistolklubb

Terminlister 2020

Terminlister for 2020 på Skatval og Sætnan ligger nå her

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Terminlister 2020

Årlige landsdelsmatchen mellom Jamtland og Midt-Norge

Til pistolklubbene i NT

Vedlagt invitasjon til den årlige landsdelsmatchen i pistol mellom Jamtland og Midt-Norge i Strömsund den 24/8 – 25/8 2019.
Anbefales. Dette er fine stevner, både sportslig og sosialt.
Strømsund ligger ca 10 mil nord for Østersund.
Neste år går matchen i Trøndelag med Verdal SSL som arrangør.

Hilsen
Nord-Trøndelag Skytterkrets,
Erik Stai

Trykk her for å se invitasjonen(PDF)


(Minner også om at vårt feltarrangement er samme helgen, lørdag 24/8)

Skrevet i Nyheter, Stevne/Konkurranse | Kommentarer er skrudd av for Årlige landsdelsmatchen mellom Jamtland og Midt-Norge